Saturday, January 2, 2010

berubah.

Waktu Persekolahan Sekolah Menengah Islam Hidayah Tahun 2010
  • Rabu : 7.45 pagi ~ 5.00 petang
  • Jumaat : 7.45 pagi ~ 2.30 petang
  • Hari-hari lain adalah seperti biasa : 7.45 pagi ~ 4.00 petang

|Lebihan|

No comments: